Perception and Performance of Social Identities in the Nascent Urban Societies of the High Middle Ages in North-Western Europe

Jeroen Deploige, Jeff Rider en Walter Simons brengen onderzoekers samen rond de dynamiek van verstedelijking en maatschappelijke veranderingen tijdens de hoge middeleeuwen. Het congres gaat door op 22 en 23 mei 2014 in Het Pand in Gent en verhuist op 24 mei naar de Koninklijke Academie in Brussel.

Binnen de aangesneden onderwerpen, die voornamelijk op de Lage Landen, Engeland en Noord-Frankrijk focussen, willen we de aandacht vestigen op de zesde sessie, in de namiddag van 24 mei. Deze sessie staat onder voorzitterschap van Rudi Künzel (Universiteit Amsterdam) en heeft als sprekers Walter Simons (Dartmouth College, NH) en Letha Boehringer (Universität zu Köln). Walter Simons handelt over 'Brood omme God': Religious vagrancy, begging, and labor, 1100-1350. Letha Boehringer (Universität zu Köln) zal de begijnen belichten vanuit de invalshoek van Aspiring urban elites and new forms of lay piety – the beguines of Cologne c. 1220-1270.
Alle informatie over het congres vindt u op: https://www.ugent.be/pirenne/en/activities/perceptionperformance.htm