Laat-middeleeuwse kunst en architectuur in de Nederlanden (Amsterdam, 6 juni 2014)

De derde editie van het symposium Waar zijn wij mee bezig? Vindt dit jaar plaats in de Doelenzaal van de Universiteit van Amsterdam (Singel 425, Universiteitsbibliotheek).

Het animo van jonge kunsthistorici–mediëvisten om hun onderzoek op het symposium te presenteren, maakt duidelijk dat het goed gaat met het kunst- en architectuurhistorisch onderzoek in Nederland. Binnen het thema Laat-middeleeuwse kunst en architectuur in de Nederlanden vestigen we de aandacht op volgende lezingen:
Huib Iserief (Universiteit van Amsterdam), Het altaarstuk van de Mannameester. Anti-judaistische iconografie in de Noordelijke Nederlanden
Merlijn Hurx (Universiteit Utrecht), Architectuurplanning en bureaucratie in de late Middeleeuwen
Ingmar Reesing (Universiteit van Amsterdam), Devotie op microformaat. Een vroeg zestiende-eeuws miniatuurretabel in het Louvre
Corinne van Dijk (Universiteit Utrecht), Woord boven beeld. Van Gregoriusmis naar tekstbord

Het volledige programma en de praktische informatie kan u raadplegen op http://nieuws.hum.uu.nl/events/derde-editie-waar-zijn-wij-mee-bezig-over...