Openbare verdediging proefschrift Anna Dlabačová

Op donderdag 22 mei 2014 verdedigde Anna Dlabačová aan de Universiteit Leiden haar proefschrift, getiteld, Literatuur en observantie. De Spieghel der volcomenheit van Hendrik Herp en de dynamiek van laatmiddeleeuwse tekstverspreiding.
Ter gelegenheid van de verdediging verscheen dit proefschrift als nummer 149 van de reeks Middeleeuwse Studies en Bronnen bij uitgeverij Verloren. Het boek telt 368 pagina’s, kost 35 euro en heeft als ISBN-nummer 978-90-8704-418-3. Link.

Rond het midden van de vijftiende eeuw schreef de minderbroeder Hendrik Herp een mystiek meesterwerk: de Spieghel der volcomenheit. Het was het enige werk dat deze bestuurlijke en spirituele leider van de franciscaanse observantiebeweging in de volkstaal zou schrijven. De taal stond een snelle verspreiding van de tekst niet in de weg. Herps Spieghel werd een ongekend internationaal succes. In Literatuur en observantie beschrijft Anna Dlabačová dit succes, dat zich afspeelt tegen de achtergrond van een brede religieuze vernieuwing in middeleeuws Europa. De lezer maakt kennis met een wereld waarin het strenge observantie-ideaal hand in hand ging met de verspreiding van nieuwe teksten onder religieuzen en leken. Persoonlijke contacten en netwerken van kloosters, drukkers en leken zorgden ervoor dat de verspreiding van literatuur een nieuwe impuls kreeg. Het verhaal van Herps Spieghel weerspiegelt deze nieuwe dynamiek.