Abdijen, kapittels en kloosters in de Brabantse steden. Van middeleeuws stadsbeeld naar hedendaags cultureel erfgoed

Het zeventiende colloquium van de “Stichting Colloquium De Brabantse Stad” gaat door te Nijvel (Waux-Hall, Place Albert Ier, 1400 Nivelles, tegenover de kapittelkerk) op 10 en 11 oktober 2014. Voor de middeleeuwse periode vestigen we de aandacht op de lezingen van Serge Boffa, Frédéric Chantinne en David Guilardian.

Inschrijving (met inbegrip van twee lunches en een exemplaar van de handelingen, die in 2015 uitgegeven en verzonden worden) kost € 50,00. Studenten betalen €15,00, maar ontvangen geen handelingen.
Het inschrijvingsgeld dient te worden overgeschreven op de rekening van de Stichting Brabantse Stad (IBAN BE 25 4056 0625 5182 - BIC KREDBEBB) met vermelding van “Inschrijving Colloquium Nijvel + naam en voornaam”
Inschrijven gebeurt door een e-mail te zenden aan musee@nivelles.be met opgave van naam, voornaam, functie of hoedanigheid en adres.
Contact: eric.bousmar@usaintlouis.be of musee@nivelles.be

Vrijdag 10 oktober 2014
9.30 u. Onthaal
10.00 u. Opening door prof. dr. G. MARNEF (Univ. Antwerpen), voorzitter van de Stichting
10.30 u. Prof. dr. Cl. BRUNEEL (Université catholique de Louvain): Les abbayes et monastères urbains dans l’histoire du Brabant
11.15 u. Dr S. BOFFA (Musée communal de Nivelles): L'abbaye et la naissance d’une ville. Les cas de Nivelles et de Gembloux
11.45 u. De heer F. CHANTINNE (Direction de l’Archéologie, DGO4, SPW): De la villa au burgus: réflexions sur les recherches archéologiques récentes de l’abbaye de Nivelles
14.00 u. De heer D. GUILARDIAN (ULB/archivaris OCMW Brussel): Quelques aspects liées à l’implantation des hôpitaux urbains dans le duché de Brabant, et en particulier à Bruxelles
14.30 u. Mevr. D. GERMONPREZ (Univ. Antwerpen): De wereldlijke en devotionele opbouw van de Brabantse stad. De impact van de staat op de religieuze infrastructuur en identiteit in Antwerpen tussen 1599 en 1621
16.00 u Bezoek aan de stad en aan het Gemeentelijk Museum

Zaterdag 11 oktober 2014
10.00 u Prof. dr. Th. COOMANS (KU Leuven): Les couvents sécularisés à Bruxelles et à Anvers : facteurs de transformation urbaine au début du 19e s.
10.30 u. Dr A.J.C. VAN LEEUWEN (historicus, Cultuurdienst Provincie Noord-Brabant): Kloosters in Noord-Brabant in de eenentwintigste eeuw
11.15 u. De heer S. Van LANI (archivaris, Museum en Abdij van Park, Heverlee): Een nieuwe toekomst voor een eeuwenoude erfgoedsite: de restauratie en herbestemming van de norbertijnenabdij van Park-Heverlee in Leuven
14.00 u Ir. Marcel W. MUSCH (Faculteit Bouwkunde, TU Eindhoven): Functionele aspecten van de herbestem- ming van stedelijk religieuze erfgoed-gebouwen
15.00 u. Slotbeschouwing: Prof. Dr. E. BOUSMAR (Univ. Saint-Louis, Bruxelles)