Kerkhervorming en Aggiornamento Revisited. Een studiemiddag ter gelegenheid van het afscheid van Marcel Gielis

Tilburg, vrijdag 22 mei 2015

In 1950 verscheen één van de invloedrijkste theologische studies van de 20ste eeuw: Vraie et fausse Réforme dans l'Église van Yves Congar. De auteur poogt hierin de motieven en criteria van een hervorming zonder schisma te omschrijven; tegelijk velt hij een tamelijk negatief oordeel over de 16de-eeuwse Reformatie die uitgemond is in een kerkscheuring. Aan Congars boek zou Johannes XXIII zijn idee over het Aggiornamento van de katholieke Kerk, dat door het Tweede Vaticaans Concilie bewerkt is, ontleend hebben.

Op de studiemiddag ter gelegenheid van het afscheid van Marcel Gielis zal ingegaan worden op Congars opvatting over kerkhervorming, en vervolgens zijn visie op de 16de-eeuwse vernieuwingsbewegingen. Ten slotte zal nagegaan worden in hoeverre het postconciliaire Aggiornamento beantwoordt aan de - eventueel bijgestelde - opvatting van Congar over een juiste hervorming.

Alle medeleden en alle belangstellenden zijn van harte welkom bij deze studiemiddag bij het afscheid van medelid Marcel Gielis op vrijdag 22 mei 2015.

13.00 uur: Ontvangst in de foyer van het Dante gebouw met een korte inleiding en een wandeling naar de universiteitsbibliotheek
13.30 uur: Bezoek aan tentoonstelling De Brabantse connecties in de universiteitsbibliotheek
14.30 uur: Welkomstwoord door prof. dr. Marcel Sarot, decaan TST
14.35 Dr. Marcel Gielis - Reformatie en Aggiornamento: kerkhervormingen van bovenaf of van onderop?
15.00 uur: Dr. Gert Gielis - Hemelbestormers. Leuvense theologen en hun streven naar kerkvernieuwing (1519 – 1578)
15.30 uur: Pauze
16.00 uur: Dr. Karim Schelkens – Tussen de vernieuwing van gisteren en de kerk van morgen: gedachten over hervorming rondom Vaticanum II
16.30 uur: Discussie
17.00 uur: Slotwoord en afsluiting met een drankje

De studiemiddag vindt plaats op de Campus van Tilburg University aan de Warandelaan 2 in Tilburg (Dante gebouw).

Wilt u bij deze studiemiddag aanwezig zijn? Meldt u zich dan uiterlijk 15 mei aan bij: bureautst@uvt.nl