Eerste jaargang van nieuw tijdschrift The Medieval Low Countries

Bij uitgeverij Brepols verschijnt het "Maidennummer" voor 2014 van The Medieval Low Countries. Het nummer van dit jaarboek telt zowat 300 bladzijden en beoogt de opvolger te zijn van zowel Millennium als het Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis.

Naast boekbesprekingen wordt binnen de bijdragen ruim aandacht besteed aan de institutionele geschiedenis, in het bijzonder van religieuze instellingen.

De inhoud van dit engelstalige tijdschrift is sinds maart 2015 te raadplegen via http://www.brepolsonline.net/toc/mlc/1. De papieren exemplaren worden verwacht en bevatten:

Jean-Francois Nieus et Steven Vanderputten, 'Diplôme princier, matrice de faux, acte modèle. Le règlement d'avouerie du comte Baudoin V pour Saint-Bertin (1042) et ses réappropriations sous l'abbatiat réformateur de Lambert (1095-1123)'

Aart Noordzij, 'The wars of the lord of Bronkhorst: Territory, lordship and the proliferation of violence in fourteenth-century Guelders'

Rombert Stapel en Jenine de Vries, 'Leydis, Pauli, and Berchen revisited. Collective history writing in the Low Countries in the late fifteenth century'

Tom Gaens, 'Acquiring religious perfection outside a vow. The Carthusian institution of the donati in late-medieval reformist communities and the Modern Devotion'

Mario Damen, 'Patricians, knights, or nobles? Historiography and social status in late-medieval Antwerp'

Hans Mol, 'The Cistercian model? The application of the grange system by the various religious orders in the Frisian coastal area, 1150-1400'