Nieuwe samenstelling bestuur Signum

Op het Signum symposium op 30 mei jongstleden heeft er een wisseling van de wacht plaatsgevonden in het bestuur van de Contactgroep Signum. Na vele jaren onderdeel van het bestuur te hebben uitgemaakt, sinds 1998 als secretaris en later als voorzitter, is Hildo van Engen teruggetreden. Wij willen hem bij deze bedanken voor zijn inzet in de afgelopen jaren.
De nieuwe voorzitter is Bas Diemel, die reeds als secretaris plaats had in het bestuur. Zijn plaats is opgevangen door Patricia Stoop, op dit moment werkzaam aan het Ruusbroecgenootschap in Antwerpen. Madelon van Luijk zal de functie van penningmeester blijven vervullen. Voor een kleine introductie van de bestuursleden, zie hieronder.

Hildo van Engen (aftredend voorzitter)
Hildo van Engen studeerde middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. In 2006 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit op een proefschrift naar de derde orde van Sint-Franciscus in het middeleeuwse bisdom Utrecht. Sindsdien is hij werkzaam in het archiefwezen, tegenwoordig als hoofd van het Streekarchief Langstraat Heusden Altena.

Bas Diemel (voorzitter)
Bas Diemel (1981) studeerde geschiedenis aan Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Gent. In 2011 is hij aan de Universiteit Gent gepromoveerd. In zijn proefschrift is aan de hand van een analyse van de memoriacultuur en de omgang met de dood in de Zuid-Nederlandse kloosters die gerekend kunnen worden tot de Windesheimer kring een bijdrage geleverd aan het onderzoek naar processen van gemeenschapsvorming en de vorming en overdracht van groepsidentiteiten in laatmiddeleeuwse religieuze milieus. Momenteel is Bas als docent Geschiedenis verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Madelon van Luijk (penningmeester)
Madelon van Luijk (1974) studeerde Middeleeuwse geschiedenis in Leiden en specialiseerde zich in laatmiddeleeuwse broeder- en zusterschappen. Ze promoveerde in 2003 aan de Vrije Universiteit op het proefschrift Bruiden van Christus. De tweede religieuze vrouwenbeweging in Leiden en Zwolle, 1380-1580. Sinds haar promotie werkt ze voor de Rijksoverheid.

Patricia Stoop (secretaris)
Patricia Stoop (1974) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (nu: Radbouduniversiteit). Ze is een van de samenstellers van het Repertorium van Middelnederlandse preken (Leuven: Peeters, 2003 en 2008). Ze promoveerde in 2009 aan de Universiteit Antwerpen. De handelseditie van het proefschrift is verschenen in 2013 bij Uitgeverij Verloren: Patricia Stoop, Schrijven in commissie. De zusters uit het Brusselse klooster Jericho en de preken van hun biechtvaders (ca. 1456-1510). In dat boek analyseerde ze de manier waarop de zusters te werk gingen bij het noteren van de preken en liet ze zien dat de prekencollecties het resultaat zijn van een collectief schrijverschap die het zwaartepunt vormen van een veel bredere schrijfcultuur in het klooster. In haar huidige onderzoek richt ze zich op thema’s als (vrouwelijk) auteurschap, geletterdheid, identiteitsvorming, monastieke geschiedenis, aan de hand van laatmiddeleeuwse en vroegmoderne volkstalige preken. Ze is verbonden aan het Departement Letterkunde en het Ruusbroecgenootschap van de Universiteit Antwerpen.