"Onder dese ridderen zijn oec papen". De priesterbroeders in de balije Utrecht van de Duitse Orde (1350-1600)

Titel"Onder dese ridderen zijn oec papen". De priesterbroeders in de balije Utrecht van de Duitse Orde (1350-1600)
PublicatietypeJournal Article
Publicatiejaar2008
AuteursStapel, R. J.
TijdschriftJaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis
Volume11
Pagina's205-248