Collaborative authorship in the twelfth century: a stylometric study of Hildegard of Bingen and Guibert of Gembloux

TitelCollaborative authorship in the twelfth century: a stylometric study of Hildegard of Bingen and Guibert of Gembloux
PublicatietypeJournal Article
Publicatiejaar2015
AuteursKestemont, M, Moens, S, Deploige, J
TijdschriftDigital Scholarship in the Humanities
Volume30
Uitgave2
Pagina's199-224
Volledige tekst