De geestelijke ridderorden in de Nederlanden

Duitse orde.jpg

Op vrijdag 6 november 2015 vindt in het Duitsche Huis te Utrecht een studiedag plaats met verslagen van het lopend onderzoek naar de geschiedenis van de Duitsche Orde in de Nederlanden.

In 2007 en 2009 organiseerde de Historische Commissie van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht in Utrecht twee studiemiddagen over de geschiedenis van de geestelijke ridderorden in Nederland. In 2010 volgde een symposium van de Contactgroep SIGNUM over de middeleeuwse activiteiten van de ridderorden in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden. Doel van deze bijeenkomsten was om de diverse geïnteresseerden en onderzoekers en belanghebbenden bij elkaar te brengen en de uitwisseling van ideeën en gegevens te bevorderen. Dat doel is zeker bereikt. Er zijn toen interessante en verrassende inzichten gepresenteerd die de toehoorders aan het denken hebben gezet. In de vijf jaar die sindsdien zijn verstreken, is het lopende onderzoek met kracht voortgezet, zijn er mooie publicaties verschenen en zijn ook weer nieuwe projecten geëntameerd.
Om de draad van de uitwisseling weer op te pakken wil de Historische Commissie van de Balije Utrecht op vrijdag 6 november een nieuwe studiedag houden waarop verslag wordt gedaan van lopend onderzoek. Graag nodigt de Commissie u uit om aan deze middag deel te nemen. Plaats van handeling is het Duitsche Huis, Springweg 25 te Utrecht.

Programma

11.00 uur: Welkom door de dagvoorzitter drs. Coen, baron Schimmelpenninck van der Oije

11.10-11.40 uur: Xavier Baecke MA (Universiteit Gent), 'De vestiging van de ridderorden in de Zuidelijke Nederlanden’

11.40-12.10 uur: Prof. dr. Klaus Militzer (Universität Bochum), ‘Die Deutschordenskommende Köln im Mittelalter’

12.10-12.40 uur: Prof. dr. Hans Mol (Universiteit Leiden), ‘Het dagelijks leven in het Duitse Huis te Utrecht in de late Middeleeuwen’

12.40-13.30 uur: Lunch

13.30-14.00 uur: Jerem van Duijl MA (Universiteit Leiden), ‘Het landbezit van het Duitse Huis in de late Middeleeuwen’.

14.00-14.30 uur: Dr. Daantje Meuwissen (RU Nijmegen), ‘Illusie van eeuwigheid. De portretreeks met de landcommandeurs van de Utrechtse Balije van de Ridderlijke Duitsche Orde’.

14.30-15.00 uur: Prof. dr. Renger de Bruin (Centraal Museum Utrecht), ‘Een bolwerk van protestantse adel in het Verenigde Koninkrijk der Nederlanden: Het herstel van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht in 1815’

15.00 uur: Vertrek naar Centraal Museum voor rondleiding over tentoonstelling ‘Kruisvaarders en Weldoeners, de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht’

17.00 uur: Borrel in het Duitsche Huis

Aanmelding tevoren, tot dinsdag 3 november, bij Jerem van Duijl: j.j.van.duijl@hum.leidenuniv.nl.