Afscheidsrede Koen Goudriaan online

Op 17 september 2015 hield signumlid prof. dr. Koen Goudriaan aan de Vrije Universiteit zijn afscheidscollege als hoogleraar Geschiedenis van de Middeleeuwen onder de titel Het einde van de Middeleeuwen?.

In dit college ging hij in op de veranderingen in het religieuze denken omstreeks 1520. Hij deed dit aan de hand van thema’s waarvan er enkele hem bijzonder vertrouwd zijn: de impact op het kloosterwezen, de complicaties rond de aflaatverkoop en de circulatie van gedrukte teksten met godsdienstige inhoud.
De afscheidsrede is raadpleegbaar op http://www.religiegeschiedenis.nl/rg/docs/AfscheidsredeKoenGoudriaanVU17...