Boekpresentatie The Making and Meaning of the Liber Floridus

liber floridus.jpg

De Gentse codicoloog Albert Derolez is naast zijn vele andere publicaties al zijn hele loopbaan gepassioneerd door de encyclopedie Liber Floridus van kanunnik Lambertus, ooit verbonden aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Sint-Omaars.

Op 21 oktober 2015 vond in Gent de presentatie plaats van Derolez’ nieuwste boek The Making and Meaning of the Liber Floridus. Prof. dr. Steven Vanderputten hield een lezing getiteld ‘Albert Derolez en het Liber Floridus: een halve eeuw onderzoek’.
Het rijkelijk geïllustreerde boek is uitgegeven door Harvey Miller, een imprint van Brepols (Turnhout). De volledige titelbeschrijving luidt: Derolez, Albert, The Making and Meaning of the Liber Floridus. A Study of the Original Manuscript, Ghent, University Library, MS 92 [Studies in Medieval and Early Renaissance Art History 76] (London: Harvey Miller, 2015) IV+355p. ill. 125,00€ ISBN 978-1-909400-22-1
Tenslotte verwijzen we graag naar de website http://www.liberfloridus.be/ uit 2011/2012 van de universiteit Gent, alwaar de autograaf van het Liber Floridus wordt bewaard.