Lezingen over religieuze instellingen op 21ste Mediëvistendag onder de kapstok Civitas

De eenentwintigste Mediëvistendag van de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek en de gelijknamige Nederlandse Onderzoekschool vindt op vrijdag 30 oktober 2015 plaats in het voormalige dominicanenklooster Het Pand, Onderbergen 1 te Gent.

Het programma begint om 10u30 en omvat ook de jaarlijkse Pirennelezing van de Vlaamse Werkgroep. Om 11.00 uur onderhoudt prof. dr. Julia M.H. Smith (University of Glasgow) het publiek over Multiculturalism in the early Middle Ages? Material Religion in 8th-century Rome.
Tussen de algemene lezingen zijn er parallelsessies, waarbinnen enkele doctoraatsstudenten hun lopend onderzoek over religieuze instellingen in de Nederlanden voorstellen. Wij vestigen uw aandacht op:

- Hannelore Franck (KU Leuven-KULAK) die zich afvraagt of de parochiale armenzorg een uitdrukking van oprechte vroomheid, een voorbeeld van opzichtige consumptie dan wel voorbeeld van stedelijke solidariteit is;

- Cora Zwart (Universiteit Groningen) die een socio-historische analyse van het vijftiende-eeuws religieuze leven in Utrecht, Leiden en Brugge maakt;

- Jerem van Duijl (Universiteit Leiden) die de bezittingen van het Duitse Huis in Utrecht bestudeert voor de periode 1231-1620.

Aanmelding is nog mogelijk bij Marjolein.Stern@UGent.be onder vermelding van 'inschrijving Mediëvistendag'. De dag is gratis voor doctoraats- en researsch masterstudenten van de onderzoekschool en de werkgroep. Andere belangstellenden betalen 10€.