Boekpresentatie en lezingen over de kloosterdomeinen van Velder en Heerenbeek

Op vrijdag 6 november 2015 zal in Herberg De Schutskuil, Oude Grintweg 100, te Oirschot het boek Velder en Heerenbeek, oorsprong en toekomst van twee natuurparels in Het Groene Woud gepresenteerd worden. Een geïllustreerd boek van ruim 500 pagina’s, gebaseerd op zowel archeologisch onderzoek als archiefstudie en ecologische onderzoeken. Het boek is geschreven door Ger van den Oetelaar op initiatief van Natuurwerkgroep Liempde en Stichting Kèk Liemt.

Het programma begint om 13u15 en eindigt rond 16u30. Naast de boekpresentatie zijn er enkele lezingen, waaronder:

14.35 - 14.50 uur: Jan Sanders (bestuurslid Stichting Kartuizerklooster Sinte Sophia van Constantinopel), 'Bosbouw in en rond Kasteren door de kartuizers van Sint-Sophia van Constantinopel (1564-1658)

14.55 - 15.10 uur: Stefan van Lani (archivaris en beheerder van de Abdij van ‘t Park), 'Abdij van ’t Park en haar pachthoeven en landbouwdomeinen'

15.15 - 15.30 uur: Arnoud-Jan Bijsterveld (hoogleraar Cultuur in Brabant aan Tilburg University), 'Middeleeuwse sporen in het landschap'

U kunt zich tot 30 oktober aanmelden via info@natuurwerkgroepliempde.nl. Vermeld hierbij ook met hoeveel personen u komt. Na afloop van de presentatie kunt u het boek aanschaffen.