De Moderne Devotie: Vijftig jaar na Post

Signumsymposium 2015
30 mei 2015 - Deventer

'Lekenspiritualiteit, maatschappelijke actie en mystieke aspiraties aan de vooravond van de Moderne Devotie. Een Groenendaalse kok en een goedwillige leek in debat.'
Yves van Damme

'Distributiekringen voor geestelijke literatuur in de vijftiende eeuw: moderne devotie, observantie en Hendrik Herps Spieghel der volcomenheit.'
Anna Dlabacova

'Graven naar het verleden: Archeologisch en historisch onderzoek in en rondom het Grote Convent te Doesburg.'
Rachel Brouwer

'Vrouwen en liederen: ontbrekende schakels in het onderzoek?'
Lisanne Vroomen

'De Moderne Devotie (bijna) vijftig jaar na Post.'
Koen Goudriaan