Symposium Tolerantie en Verdraagzaamheid in Historisch perspectief

Op vrijdag 27 oktober vindt in de Utrechtse Jacobikerk het symposium 'Tolerantie en verdraagzaamheid in historisch perspectief' plaats.

Tijdens dit symposium zal het eerste exemplaar worden aangeboden van Overschilderd: van Gregoriusmis naar Bijbeltekst, De Reformatie van de Utrechtse Jacobikerk, geschreven door Signumlid Truus van Bueren en Corinne van Dijk. In het boek staat een bijzonder wandbord uit de Jacobikerk centraal: een schilderij met een voorstelling van een Gregoriusmis dat tijdens de Reformatie is overgeschilderd met een bijbelcitaat. In het boek komen de lotgevallen van het schilderij aan de orde, maar ook de reformatieperiode in de Jacobikerk en in het bijzonder de ideeën van Hubert Duifhuis, de laatste pastoor en eerste predikant van de Jacobikerk.
Het symposium bestaat uit een middag- en avondgedeelte. Tijdens het middaggedeelte zullen de auteurs spreken over het boek en tijdens het avondgedeelte zal prof. dr. James Kennedy spreken over ‘tolerantie en verdraagzaamheid anno 2017’. Zowel tijdens het middag- als avondgedeelte is er ruimte voor discussie.

Programma symposium
Middagprogramma

15.00 Inloop

15.20 Muzikaal intro

15.30 Welkom, opening en programmatoelichting

15.50 ‘Van schilderij naar tekstbord’, Corinne van Dijk

16.20 Muzikaal intermezzo

16.35 ‘Tolerantie en verdraagzaamheid bij Hubert Duifhuis’, Truus van Bueren

17.10 Discussie met de auteurs

17.30 Muzikaal intermezzo

17.40 Aanbieding eerste exemplaren ‘Overschilderd’

17.55 Sluiting middagprogramma

18.00 Borrel Tijdens de borrel zal ook het boek te koop zijn

Avondprogramma
19.30 Inloop

20.00 ‘Tolerantie en verdraagzaamheid anno 2017’ prof. Dr James Kennedy
discussie met James Kennedy

21.30 Afsluitende borrel

Deelname is gratis. Wilt u uw aanwezigheid bij het middagprogramma svp doorgegeven via symposium2710@gmail.com

Adres:
Jacobikerk
Sint Jacobsstraat 171
3511 BP Utrecht