Save the date: Norbertijnencontactdag over steensoorten in abdij van Floreffe op zaterdag 28 april 2018

Al meer dan een kwarteeuw slaagt de Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden erin om jaarlijks een druk bijgewoonde contactdag in Vlaanderen of Nederland te organiseren. Het Brabantse kernland met haar majestueuze abdijcomplexen aan beide zijden van de in 1839 vastgelegde landsgrens, werd in 2009 verruild voor de Latijnse school en de Bergkerk in Deventer, in 2002 voor de Delftse stadsherberg De Mol of nog in 2000 voor de romaanse dorpskerken als getuigen van de premonstratenzer aanwezigheid in Friesland. Elk jaar wordt ook een brochure met de teksten van de lezingen uitgegeven. De referenties van de bijdragen over de middeleeuwen kan u nalezen in onze Signumbibliografie op deze site.

Voor de 28ste contactdag, die geagendeerd staat op zaterdag 28 april 2018, verlaat de werkgroep haar comfortzone en trekt over de taalgrens naar één van de eerste Norbertijnse stichtingen, de abdij van Floreffe bij Namen. Als thema werd gekozen voor de steensoorten en de gebruikte technieken van steenbewerking.
Het programma van en de praktische info voor de contactdag met de welluidende titel “Stenen voor de mensen, marmer voor God, materialen op de rots van Floreffe” mag u in februari 2018 verwachten. Voor info kan u steeds terecht bij h.janssens@abdijaverbode.be