Religieuze gemeenschappen in laatmiddeleeuws Gelre

Signumsymposium
Zutphen - 15 december 2017

Rudolf Bosch - 'Kloosters als financiële bron. Bezit, belastingen en financiering door religieuze gemeenschappen in laatmiddeleeuws Gelre'

Jan Kuys - 'Seculiere kapittels in het hertogdom Gelre: eenheid of verscheidenheid?'

Aafje Groustra – 'Twee vrouwenconventen in het veertiende en vijftiende-eeuwse Zutphen'

Johan Oosterman – 'Vroomheid en goede gaven. Marie d'Harcourt, hertogin van Gulik en Gelre als weldoener en bedevaartganger'