Premonstratenzers en premonstratenzerinnen in middeleeuws Brabant: een Aggiornamento

Signumsymposium
Leuven - 1 december 2018

Herman Janssens - 'De stichting van de Abdij van Averbode vanuit de bewaarde oorkonden (1133-1139)'

Stefan Van Lani - 'De Parkabdij en haar abdijdomein, van Haspengouw tot Noord-Brabant'

Inga Behrendt - 'Presentatie van de handschriften van het norbertinessenklooster Gempe bewaard in de Parkabdij'

Jan Sanders - 'Eenheid in verscheidenheid. De oorkonden van Berne, Sint-Catharinadal en Postel'

Janick Appelmans - 'Een ambitieus kanunnik grijpt de macht. Joos Bruylant, Grimbergs abdijleven en intriges in de late vijftiende eeuw'