Call for Papers: Episcopal Patronage from Late Antiquity to c.1500

Het “Power of the Bishop”-team bundelt de krachten met de “Episcopus Society” voor de organisatie van het congres Episcopal Patronage from Late Antiquity to c.1500 (Salisbury, Sarum College, 30-31 mei 2019). Als locatie is de kathedraal van Salisbury uitgekozen.

Bedoeling is om thematische panels samen te stellen om gebruik, misbruik en resultaat van bisschoppelijke patronage te vergelijken in tijd en ruimte.

Themata kunnen onder andere zijn:
• Kunst en architectuur
• Muziek en liturgie
• Handschriften en literaire cultuur
• Heiligenverering en pelgrimswegen
• Onderwijs en sociale promotie
• Sociaal-politieke netwerpen en de maatschappelijke opgang van families en individuen
• Mislukking en misbruik van bisschoppelijke patronage

Abstracts mogen niet meer dan 500 woorden bevatten. Zij kunnen in het Engels, Frans of Italiaans ingediend worden. Zij worden ingezonden bij powerofthebishop@gmail.com met als onderwerp ABSTRACT POB4. De deadline is 1 februari 2019.

De lezingen dienen in het Engels te gebeuren en zullen na peer review ongeveer een tweetal jaar later in een bundel bij Brepols gepubliceerd worden.

Registratie en meer info (onder andere over organisatie en verblijf) op: https://www.eventbrite.co.uk/e/pob-4-the-medieval-bishop-as-patron-ticke...