Studiemiddag over mystiek en liturgie in de late middeleeuwen

liturgie_studiemiddag.jpg

Dinsdag 29 oktober organiseert Ineke Cornet (Titus Brandsmainstituut (TBI), Nijmegen) samen met Kees Schepers (Ruusbroecgenootschap, Antwerpen), een studiemiddag over mystiek en liturgie in de late middeleeuwen. Traditioneel zijn liturgie en mystiek vaak gescheiden van elkaar onderzocht. Momenteel is er veel meer aandacht hoe deze twee met elkaar verweven zijn.

Deze studiemiddag onderzoekt de band tussen liturgie en mystiek in laatmiddeleeuwse teksten vanuit verschillende perspectieven en diverse teksten. Uitgangspunt zijn de zestiende-eeuwse Arnhemse mystieke preken, waarover Ineke het boek The Arnhem Mystical Sermons: Preaching Liturgical Mysticism in the Context of Catholic Reform schreef. Dit boek wordt tijdens de studiemiddag gepresenteerd.
De Arnhemse mystieke preken zijn nauw verwant aan de Evangelische Peerle en de Tempel onser sielen. Ook andere veelbelovende – tot nu toe onuitgegeven – manuscripten worden besproken, waaronder een recent ontdekt manuscript over de liturgie voor novicen uit St. Agnes in Arnhem en teksten over devote oefeningen tijdens de mis uit de zestiende-eeuwse collectie van de zusters van Soeterbeeck.
De studiemiddag sluit af met een beschouwing over liturgie en mystiek in enkele oudere contemplatieve teksten. Aan de studiemiddag zijn geen kosten verbonden.

Locatie: Erasmusgebouw (15e verdieping, 15.39 en 15.41), Erasmusplein 1, 6525 HT Nijmegen
Programma
14.00 - 14.15: Inigo Bocken (wetenschappelijk directeur TBI), Openingswoord
14.15 - 14.50: Ineke Cornet (wetenschappelijk medewerker TBI), Liturgische Mystiek in drie zestiende-eeuwse teksten: de Evangelische Peerle, de Tempel onser sielen en de Arnhemse mystieke preken uit St. Agnes
14.50 - 15.00: Ineke Cornet, Boekpresentatie: The Arnhem Mystical Sermons: Preaching Liturgical Mysticism in the Context of Catholic Reform. Brill’s Series in Church History 77 (2018).
15.00 - 15.30: Kees Schepers (Ruusbroecgenootschap Universiteit Antwerpen), Liturgie en mystiek voor novicen in St. Agnes
15.30 - 16.00: Pauze met koffie en thee
16.00- 16.30:Ad Poirters (wetenschappelijk medewerker TBI), Troost en liefde in de koorbanken van klooster Soeterbeeck
16.30 - 17.00: Rob Faesen SJ (KU Leuven), Liturgie en mystiek: enkele beschouwingen vanuit de oudere contemplatieve literatuur
17.00 - 18.00: Afsluiting en receptie
Meer informatie bij ineke.cornet@titusbrandsmainstituut.nl