Dertiende-eeuws rentenregister van de Doornikse Sint-Brixiusparochie

Op 21 augustus heeft de Société archéologique de Namur (het Oudheidkundig genootschap van Namen) officieel het “armenboek” van de Sint-Brixiusparochie (Saint-Brice, Doornik) terugbezorgd aan het Rijksarchief te Doornik. Het is nu daar in te zien.

Het manuscript uit 1288 was sinds 1851 in bezit van het genootschap, na omzwervingen waarvan de details niet helemaal duidelijk zijn. Het document vermeldt de pachtgelden die verschuldigd waren door de huurders van 198 woningen die toebehoorden aan de Sint-Brixiuskerk. Het is belangrijk omwille van de sociologische, genealogische, stedenbouwkundige en topografische informatie die het bevat.

Je kunt het “armenboek” ontdekken op de tentoonstelling ‘Regards sur la pauvreté dans le Tournaisis au Moyen Âge et aux Temps modernes (13e - 18e eeuw)’ die van 22 augustus tot 30 september 2019 loopt in het Rijksarchief te Doornik.

Openingsuren : van dinsdag tot donderdag, van 9.00 u tot 12.00 u en van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Adres : Rue des Augustins, 20 – 7500 Doornik
Info : 069 22 53 76 – archives.tournai@arch.be

Zei ook:
Notélé: https://www.notele.be/it61-media66628-restitution-d-un-manuscrit-datant-...

RTBF: https://www.rtbf.be/info/regions/hainaut/detail_un-manuscrit-datant-du-1...