In de hemel is het feest. Afscheidssymposium Charles Caspers

Woensdag 13 november neemt Charles Caspers afscheid van het Titus Brandsma Instituut omdat hij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Om dit te vieren, organiseert het Titus Brandsma Instituut een symposium met als titel 'In de hemel is het feest'. Charles zal vertellen over een heortologisch onderwerp (heortologie is de studie van de kerkelijke feestdagen). Voorafgaand aan zijn verhaal gaan drie collega-wetenschappers in op thema's uit de liturgiegeschiedenis, etnologie en het Moderne Devotie onderzoek. Charles zou het zeer op prijs stellen als u aanwezig kunt zijn bij dit afscheidssymposium in Huize Heyendael.

De collega’s van het Titus Brandsma Instituut kennen Charles als een collega die al ruim 20 jaar met grote passie en gedrevenheid bij ons instituut werkt. Hij is iemand met een brede interesse. Niet alleen geïnteresseerd in de wetenschap, maar ook altijd zeer betrokken bij het reilen en zeilen van het instituut. Charles draagt met zijn kennis en kunde bij aan de kwaliteit van ons onderzoek en onderwijs. Ook heeft hij zich ingezet voor de belangen van collega's in de medezeggenschapsraad. Charles heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een rustig voorkomen. Hij staat altijd klaar voor het instituut. Zo combineerde hij in 2010-2011 tijdelijk de taak van wetenschappelijk directeur met zijn functie als academisch secretaris.
Als onderzoeker draagt Charles met tientallen, vaak spraakmakende, artikelen en enkele monografieën bij aan de ontsluiting van de laatmiddeleeuwse spiritualiteit, voor zowel vakgenoten als voor een breed publiek. Zijn hart ligt bij de Moderne Devotie, met name bij Thomas van Kempen als voornaamste vertegenwoordiger van deze geestelijke beweging. In de studie van de liturgische vroomheid heeft hij een alom gekende reputatie. De afgelopen jaren heeft Charles zich ook toegelegd op de geschiedschrijving van de negentiende-eeuwse Bossche congregatie Dochters van Maria en Joseph (de zusters van de Choorstraat).

Het programma van het symposium doet recht aan Charles' gehele loopbaan:
13.30 – 14.00: Inloop koffie en thee
14.00 – 14.15: Welkom en introductie
14.15 – 14.40: Lezing Louis van Tongeren (Tilburg University) over liturgiegeschiedenis
14.40 – 15.05: Lezing Peter Jan Margry (Meertens Instituut KNAW) over Europese etnologie en religieuze cultuur
15.05 – 15.30: Lezing Rijcklof Hofman (TBI) over Moderne Devotie-onderzoek
15.30 – 15.45: Pauze
15.45 – 16.30: Lezing Charles Caspers (TBI) 'In de hemel is het feest'
16.30 – 17.30: Afsluiting en receptie

De locatie is: Huize Heyendael, Geert Grooteplein-Noord 9, 6525 EZ Nijmegen
Het inschrijvingsformulier kan u invullen op https://www.titusbrandsmainstituut.nl/nl/afscheidssymposium-charles-casp...