Seminariedag over notariaat en andere vormen van rechtspraak

Op vrijdag 22 november 2019 organiseert het Henri Pirenne Instituut voor Middeleeuwse Studies van de UGent een studiedag onder de noemer Recording voluntary jurisdiction in the late Middle Ages. Notaries and other legal actors.

Dit interdisciplinair samenwerkingsseminarie behandelt de willige rechtspraak in de late middeleeuwen. Het brengt experts van de geschiedenis- en rechtshistorische departementen van de UGent samen met andere Belgische en internationale specialisten.
Het doel is een bijdrage te leveren aan het onderzoeksveld van de middeleeuwse wetgevende bronnen en nieuwe samenwerkingen op te zetten. Centraal in het programma staat de keynotelezing van prof. dr. Mathias Schmoeckel (Universität Bonn), Sarton-medaillewinnaar 2019.

Organisatoren zijn Falco Van der Schueren (alumnus UGent), Els De Paermentier (Geschiedenis UGent) en Dirk Heirbaut (Rechtsgeschiedenis, UGent).

Programma:
08.30 - 08.50: Walk-in and coffee
08.50 - 09.00: Inleiding door Els De Paermentier

09.00 - 10.30: Sessie 1: Notarissen en hun concurrenten
09.00 - 09.30: Mathias Schmoeckel (Universität Bonn), 'Documentality, the success of documentary evidence'
Bespreking
09.30 - 09.50: Falco Van der Schueren (UGent), 'Shared interest or mutual competition? The organization of voluntary jurisdiction in the Southern Low Countries during the late Middle Ages'
09.50 - 10.30: Feedback en bespreking met als referenten Mathias Schmoeckel, Hendrik Callewier en Michel Oosterbosch

10.30 - 10.45: Koffiepauze

10.45 - 12.15: Sessie 2: Notarisakten en archieven : digitale technieken voor de analyse en de bewaring
10.45 - 11.05: Elena Albarrán Fernández (Universidad de Oviedo), 'Notarial acts and digital diplomatics'
11.05 - 11.45: Feedback en bespreking met als referenten Valeria Van Camp, Sally Chambers (nog te bevestigen) en Els De Paermentier
11.45 - 12.15: Hendrik Callewier (Rijksarchief Brugge, KULeuven-Campus Kortrijk), 'Presentation of the Notarius project' (Rijksarchief)
Bespreking
12.15 - 12.30: Dirk Heirbaut (Universiteit Gent), Besluiten en vooruitzichten

12.30 - 13.00: Middagmaal