Ruusbroecdag 2019 over verlatenheid in de mystiek

De Ruusbroecdag 2019 wordt dit jaar gehouden op vrijdag 29 november en heeft als thema verlatenheid in de mystiek.

Ic roepe, ic claghe:
de minne hevet de daghe
ende ic de nachte ende orewoet
(Hadewijch, Lied 18)

Het gevoel van verlatenheid is een kernthema in de liefdesmystiek. In de queeste naar de goddelijke geliefde ervaart men onvermijdelijk zowel aanwezigheid als afwezigheid. Mystieke auteurs hebben deze paradoxale ervaring met krachtige beelden weten te verwoorden: de woestijn, de donkere nacht, de diepe afgrond, de onstilbare honger, het razende verlangen ... Op deze Ruusbroecdag komen eerst christelijke mystici uit het verleden aan het woord over de ervaring van verlatenheid. In een tweede deel worden literaire articulaties van verlatenheid en mystiek in de moderne tijd verkend. Twee van de vier sprekers belichten de thematiek vanuit een middeleeuws perspectief: Guido de Baere over Jan van Ruusbroec en Dirk Boone over Die evangelische peerle.

Datum en tijdstip: vrijdag 29 november 2019 (13u30-18u00)
Locatie: UAntwerpen - De Tassiszaal, Hof van Liere - Prinsstraat 13 - 2000 Antwerpen
Contact: daniel.ermens@uantwerpen.be

Inschrijven is verplicht en kan via https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/ruusbroecgenootschap/over-h...