Archief en handschriften van Sint-Catharinadal (Oosterhout): 750 jaar kloostergeschiedenis digitaal ontsloten

DigitaliseringOosterhout2.png

Sinds kort is, dankzij de hulp van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) en het Zeeuws Archief, het archief van het Noord-Brabantse norbertinessenklooster Sint-Catharinadal digitaal beschikbaar.

Het Noord-Brabantse norbertinessenklooster Sint-Catharinadal bestaat bijna 750 jaar onafgebroken. De zusters leefden op verschillende locaties, eerst in Wouw, daarna bij en in Breda en tenslotte in Oosterhout. Vanaf 1500 werd hun bestaan een permanente strijd om te overleven. Al die eeuwen heeft het klooster het eigen archief bewaard. Dankzij een subsidie van het Metamorfozeproject (met als aanvrager het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)) kon het 43 strekkende meter tellende archief geconserveerd en gedigitaliseerd worden door toedoen van het Zeeuws Archief. In totaal werden 57.500 opnames (in de regel per dubbelblad) gemaakt. Niet gefotografeerde lege bladzijden staan genoteerd bij de beschrijving van het archiefdocument. Samen met het archief is ook de handschriftenverzameling gedigitaliseerd. De collectie is toegankelijk via de website van het BHIC op http://www.bhic.nl/integrated?mizig=210&miadt=235&micode=2095&miview=inv2

Meer informatie over het digitaal ontsloten kloosterarchief van Oosterhout vindt u op: https://www.bhic.nl/nieuws/oud-archief-van-priorij-sint-catharinadal-in-....

Op de bijgaande foto ziet u de overhandiging van de digitale sleutel door Signumlid Jan Sanders (BHIC) aan priorin Maria Magdalena.