Gerlachus-symposium

Gerlacus-symposium

In het kader van het jaarlijkse Gerlachus Octaaf wordt op zaterdag 11 januari 2020 een Gerlachus-symposium gehouden. Dit jaar vieren we het 900ste geboortejaar van onze heilige en herdenken we zijn 855ste sterfdag. De Octaafcommissie nodigt u van harte uit om deze dag bij te wonen.

Na de Pontificale Hoogmis worden in een drietal lezingen enkele mijlpalen uit het leven van Gerlachus belicht en in een historisch kader geplaatst. Ook staat een orgelconcert op het programma en kan in de Schatkamer de tentoonstelling “Gerlach ontmoet Maria” bezocht worden.

De lunch kan gebruikt worden in dorpscentrum “De Holle Eik” of in “Burgemeester Quicx, Coffee and More”, beide op loopafstand van de kerk; ook kan een broodjeslunch gebruikt worden in de parochiezaal.

Inschrijving voor het Gerlachus-symposium is mogelijk door vóór 5 januari 2020 een e-mail met uw naam, adres en woonplaats te sturen naar info@st-gerlach.nl onder vermelding van “Gerlachus-symposium 2020” en het aantal personen dat u aanmeldt; gezien de beperkte plaatsruimte in de diverse gelegenheden wordt u verzocht uw voorkeur voor de lunch aan te geven bij de inschrijving (Holle Eik, Burg. Quicx, broodjes of eigen lunch).

Ook kunt u zich schriftelijk aanmelden door een briefje met voornoemde gegevens te sturen naar:

Octaafcommissie St. Gerlach
Norbertinessenhof 1
6301 KM Houthem

Er wordt een bijdrage in de kosten voor het Gerlachus-symposium gevraagd van € 15,- p.p. (excl. lunch); de kosten voor een broodjeslunch zijn € 7,50. Graag het bedrag overmaken op rekeningnummer NL96 RABO 0152 8008 75 t.n.v. R.K. Kerkbestuur, o.v.v. “Gerlachus-symposium 2020”.

Het dagprogramma voor zaterdag 11 januari 2020 luidt als volgt:

10.00 uur - Kerk - pontificale hoogmis door mgr. J. Bündgens, hulpbisschop van Aken, met zang door de Schola St. Remigius uit Schimmert
11.15 uur - Philibertzaal - koffie / thee
11.45 uur - Philibertzaal - lezing door Paul van Geest: “Hoogmoed en heiligheid als twee kanten van dezelfde medaille. De levens van Augustinus en Gerlachus”
12.30 uur - Kerk - orgelconcert door Remy Syrier
13.00 uur - Lunchpauze - zie info hiervoor; tevens gelegenheid tot bezoek aan de Schatkamer, met de tentoonstelling “Gerlach ontmoet Maria”
14.30 uur - Philibertzaal - lezing door Jacques van Rensch: “De tijd van Gerlachus en de religieuze instellingen van zijn tijd”
15.10 uur - Philibertzaal - koffie / thee
15.20 uur - Philibertzaal - lezing door pater Herman Janssens O.Praem.: “De heiligverklaring van Gerlachus”
16.00 uur - Einde

Dagvoorzitter: Jan Wijnen