Contactdag over norbertijnse Lievevrouwen

SignumNorbertijnenOLV202002.jpg

Voor de dertigste contactdag trekt de Werkgroep norbertijner geschiedenis in de Nederlanden op 9 mei 2020 naar de basiliek van Kortenbos bij Sint-Truiden, langs de oude weg naar Hasselt, in Belgisch Limburg. Onder de noemer Norbertijnse Lievevrouwen staat de Mariadevotie bij de premonstratenzers centraal.

Vanaf het begin was Maria een belangrijke patroonheilige in de premonstratenzer orde. Wanneer in het kader van de Contrareformatie in de zeventiende eeuw de Mariadevotie een geweldige bloeiperiode beleeft, doen de norbertijnen daaraan volop mee en dit op verschillende manieren. In een aantal abdijen wordt een Mariabeeld op een bijzondere wijze vereerd. Norbertijnen schrijven en publiceren werken over Mariadevotie. Het meest spectaculair zijn enkele vrij grote Mariakapellen die worden gebouwd op plaatsen waar aan het vereerde beeld van Onze-Lieve-Vrouw wonderdaden worden toegeschreven en die uitgroeien tot bedevaartplaatsen van middelgrote betekenis. Op andere plaatsen waren de kapellen kleiner, maar bleven ze toch bewaard als vergeten pareltjes van lokale Mariaverering. De contactdag dit jaar wil enkele plaatsen van deze norbertijnse Mariaverering onder de aandacht brengen.

In een ruime inleiding situeert professor Eddy Put de Mariaverering in de zeventiende eeuw binnen de context van de Zuidelijke Nederlanden. Tegelijk schetst hij een algemeen overzicht van de opbloeiende Mariadevotie bij de norbertijnen in onze regio.

Daarna bespreekt Walter Van den Branden twee middelgrote Mariakapellen gebouwd en bediend onder invloed van en door de abdij van Tongerlo.

Na een warm middagmaal in de buurt komen we samen in de basiliek van Kortenbos, gebouwd door de norbertijnen van Averbode. Herman Janssens licht de geschiedenis van de bedevaartplaats toe evenals de bouw en de inrichting van de mooie barokke bedevaartkerk. Tegelijk is dit een gelegenheid om de kerk van binnen goed te bezichtigen.

Hierna brengt Stefan Van Lani ons het verhaal van de bedevaartplaats en parochie Jezus-Eik in Overijse, waarin de abdij van Park een essentiële rol speelde.

We besluiten de dag met een lezing door schrijfster en kunsthistorica Leen Huet over de zeventiende-eeuwse kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën te Minderhout, een onbekende parel in de Noorderkempen, eertijds gebouwd en gekoesterd door de norbertijnse pastoors aldaar uit de Antwerpse Sint-Michielsabdij.

Na de contactdag wordt een brochure gemaakt met de tekst of samenvatting van de lezingen.

Locatie:
Norbertusheem Kortenbos
Nachtegaal 124
B-3800 Sint-Truiden

Prijs: 50 euro ter plaatse te betalen.

Inschrijven voor 12 april bij:
Herman Janssens
Abdijstraat 1
B-3271 Averbode
Tel.: (B) (0) 13 78 04 40
E-mail: h.janssens@abdijaverbode.be