Lezing over Drievuldigheidsfeest bij de Luikse benedictijnen

Op woensdag 13 mei 2020 geeft prof. Florence Close (Universiteit Luik) de lezing: “L’évolution de la définition de la fête de la Trinité (abbaye de Saint-Laurent à Liège)”.

In deze lezing bespreekt zij het feest van Trinitas, ook het Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid genaamd, dat valt op de zondag na Pinksteren.

Deze voordracht maakt onderdeel uit van een lezingencyclus georganiseerd door de Société d’Art et d’Histoire du Diocèse de Liège. De lezing vindt plaats op 13 mei 2020 om 17:15 uur in het bisschoppelijk seminarie (= de voormalige premonstratenzer abdij van Beaurepart), rue des Prémontrés 40 te Luik.