Call for Papers: Building the Medieval Diocese. Strategies, Agents and Instruments

burgos cathedral.jpg

Ter gelegenheid van het 800-jarig bestaan van de kathedraal van Burgos organiseert de Spaanse Universidad de Burgos van 9 tot 11 december 2020 een congres waarbij de dynamiek, de strategieën, de instellingen en het personeel achter de opbouw van de middeleeuwse bisdommen.

Deze diocesen schraagden de bouw van de prachtige gotische kathedralen die West-Europa rijk is. Papers over alle Europese regio’s en alle perioden uit de middeleeuwen zijn welkom. Zij kunnen verbonden zijn met thema’s als territoriale consolidatie (diocesane grenzen, interdiocesane hiërarchie en conflicten), structurele consolidatie (parochiaal netwerk, fiscaliteit, kerkelijke officies en beneficies), institutionele consolidatie (kathedraal kapittels, aartsdiakens, aartspriesters en seculiere abdijen), conflicten binnen bisdommen (kloosters, kapittels), het diocesaan personeel, zoals bischoppen, kapittels, clerus (conflicten tussen bisschoppen en kapittels, netwerken van patroons, diocesane hervormingen, opleiding en culturele productie).

Meer info op: http://www3.ubu.es/dioceses