900 jaar premonstratenzerorde: een bundeling van alle initiatieven

Signum900Prémontré202002jpg.jpg

In 2021 is het 900 jaar geleden dart de rondtrekkende prediker Norbert van Gennep in het Noord-Franse Prémontré de basis legde van wat de grootste orde van reguliere kanunniken in de Christenheid zou worden. De orde van de premonstratenzers of norbertijnen viert dit, net als veel lokale gemeenschappen. Zie voor een overzicht van de verrschillende initiatieven: www.900premontre.org.

Wie graag nog eens de belangrijkste levensdata van de heilige Norbert doorneemt, kan volgende 1-minuutfilm bekijken: https://www.facebook.com/groups/51900027686/permalink/10156601390837687/