Wat rest van heiligheid? Relieken in de Nederlanden

Scherpenheuvel, 23 september 2020. Relieken staan de laatste twee decennia volop in de belangstelling. Er verschijnen heel wat publicaties en zelfs tentoonstellingen over. Ze worden volop verhandeld in een sfeer van geheimzinnigheid. Deze studiedag wil enerzijds inzoomen op relieken in de Nederlanden in plaats van het fenomeen globaal te bekijken. Anderzijds wil de studiedag meer aandacht schenken aan de kleine reliekjes voor de ‘gewone gelovigen.

De studiedag gaat door op woensdag 23 september 2020 van 8u30 tot 17u in het Onthaalcentrum De Pelgrim, Isabelleplein 15b, 3270 Scherpenheuvel. Contact: onthaalcentrum@scherpenheuvel.be, tel. 013-35 56 60

De studiedag herneemt het programma van de afgelaste studiedag van 22 april 2020 met een bijkomende lezing door Mark Van Strydonck.

Inschrijving gebeurt door overschrijving van 20 euro op rekeningnummer BE38 4540 1022 4172 met mededeling ‘Studiedag relieken’. Studenten gratis.

Programma

08u30 Onthaal met koffie
09u00 Hans Geybels (dagvoorzitter), Inleiding van de studiedag
09u15 Evelyne Verheggen, De hemel op aarde. Mindful handwerken en bidden met relieken en reliekprenten ten tijde van de Contrareformatie.
10u15 Peter Nissen, Remonstrantse relieken: sacrale objecten in een protestantse context
11u00 Pauze
11u30 Charles Caspers, De verspreiding van de relikwieën van Liduina van Schiedam
12u30 Lunchpauze
14u00 Jeroen Reyniers, Ursula, Odilia en andere heilige lieden. Reliekschatten en hun verering in Limburg
15u00 Katrien Houbey, De verspreiding van de relieken en de cultus van Herlindis en Relindis
16u00 Mark Van Strydonck, Gedateerde heiligen. 30 jaar 14C-onderzoek op relieken en aanverwante objecten. Een overzicht
17u00 Einde