Master class en lezing over kruistochten en Caesarius van Heisterbach door William Purkins

Caesarius

Groningen, 15 mei 2020. In mei 2020 is het 800 jaar geleden dat de cisterciënzer monnik Caesarius van Heiserbach, auteur van de Dialogus miraculorum de stad Gronongen aandeed om in de Martinikerk het reliek van de arm van Johannes de Doper te aanschouwen. Tijdens de tocht deed hij ook zijn ordesklooster Yesse aan, dat net bezuiden de stad gelegen was. De aankomst van de relieken van Johannes de Doper rond 1190 hadden een belangrijke impact op de devotionele praktijken in Grongen. De verhalen die Caesarius van de hoeders van de relieken hoorde, tekende hij op in zijn exemplarelaas.

De 800ste verjaardag geeft aanleiding tot een historiserende processie van het Yesseklooster naar de stadskerk met Caesarius, de abt van Yesse, de proost van de Martinikerk en de cisterciënzer zusters van Yesse. Teven worden ook lezingen gehouden door dr. Anneke B. Mulder-Bakker (RU Groningen) en dr. Jaap van Moolenbroek (VA Amsterdam)

Tijdens een master class verkent dr. William Purkis (University of Birmingham) ‘practices of crusader body-marking, and raises methodological questions about reading against the grain, how one might stitch together a range of types of evidence (etc.).’ Deelnemers aan de master class lezen op voorhand een artikel van dr. Purkins en bespreken dat in ongeveer 1500 woorden. Dit artikel is: ‘“Zealous imitation”: the materiality of the crusader’s marked body’, in: Material Religion: The Journal of Objects, Art and Belief 14 (2018), p. 438-453, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17432200.2018.1539571. Deze besprekingen worden bij de onderzoekschol niet later dan 1 mei 2020 ingediend.

Daarna volgt Purkins lezing A Monk’s Tale: Caesarius of Heisterbach’s Martinikerk Pilgrimage in Context.

De locatie en het tijdslot zijn: Martinikerk, Grote Markt, Groningen, 15 mei 2020, 13u tot 15u15. Aanmelden kan tot 15 april bij de Onderzoekschool Mediëvistiek op ozsmed@hum.leidenuniv.nl.