Van Eyck online in tijden van insluiting omwille van Corona

Eyck

Confinement, van buitenaf opgelegde opsluiting: de uitbraak van Covid-19 dwingt iedereen om in zijn kot te blijven. Wanneer burgerzin de overhand neemt, komt de middeleeuwse insluiting dichterbij. Misschien kunnen volgende filmpjes het fysiek isolement spiritueel verlichten.

De pandemie maakte dat de wereldwijd bejubbelde en druk bezochte tentoonstelling Van Eyck, een optische revolutie die in het Gentse Museum voor Schone Kunsten tot 30 april 2020 moest lopen, al na zes weken haar deuren sloot voor het publiek. Nog erger was het voor de Brugse tentoonstelling, Van Eyck in Bruges, die vanaf 12 maart moest lopen tot 12 juli 2020.

Ter compensatie is er onder meer een leerrijk filmpje waarin Hendrik Callewier (Rijksarchief Brugge en KULAK) vertelt over curiaal en prebendencollectioneur Joris Van der Paele op de website van de Brugse musea: https://www.museabrugge.be/kalender/tentoonstellingen/jan-van-eyck-in-br.... Via YouTube ontdekt u het op https://www.youtube.com/watch?v=NA4iDNw_WDU. Wie meer wil lezen over kanunnik Van der Paele en de Brugse seculiere geestelijkheid kan Callewiers proefschrift, De papen van Brugge. De seculiere clerus in een middeleeuwse wereldstad, uitgegeven bij Leuven University Press in 2014, raadplegen.

Wie meer devote geestelijken verkiest, kan conservator Till-Holger Borchert en restaurator Griet Steyaert (Musea Bruge) op https://www.youtube.com/watch?v=XUPOJT_7qjU horen vertellen over Hugo van der Goes’ Dood van Maria, een paneelschilderij dat wellicht voor de cisterciënzer abt en mecenas Jan Crabbe van de Duinenabdij geschilderd werd. Hugo van der Goes trad enkele jaren voor zijn dood als lekenbroeder te Rooklooster bij Brussel in.

Meer video’s van de Brugse Musea zijn te vinden op https://www.youtube.com/user/MuseaBrugge?gl=BE.

De driedelige VRT-reeks over Van Eycks Lam Gods is te herbekijken op https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/geheimen-van-het-lam-gods/1/geheimen-van-he...