“Enacting Devotion: Performative Religious Reading in the Low Countries (ca. 1470-1550)”. Doctoraatsverdediging Joanka van der Laan

Joanka van der Laan (Rijksuniversiteit Groningen) verdidigt haar proefschrift, dat de titel “Enacting Devotion: Performative Religious Reading in the Low Countries (ca. 1470-1550)” draagt. Promotoren zijn prof. dr. Bart A.M. Ramakers en prof. dr. Sabrina Corbellini. Haar promotie vindt plaats op 26 augustus, om 16.15.

Vanwege de coronamaatregelen is het aantal gasten dat de promotie kan bijwonen beperkt. Geïnteresseerden kunnen de promotie wel via een livestream volgen, zie daarvoor: https://www.universiteitleiden.nl/onderzoekschool-medievistiek/nieuws/20...