Podcast: Ingrid Falque, “Mystique et image dans la bibliothèque de la chartreuse d’Utrecht à la fin du Moyen Âge”

De podcast over mystiek en beeld in de bibliotheek van de Utrechtse kartuis Nieuwlicht op het einde van de middeleeuwen is te bekijken en beluisteren op https://www.youtube.com/watch?v=YLHJYERNZ_c.