Tentoonstelling: Archiefschatten uit Sint-Omaars

De expo Trésors d’Archives, 10 siècles d’histoire à Saint-Omer loopt van 18 september 2020 tot 6 januari 2021.

De archieven van Sint-Omaars (Saint-Omer in de Hauts de France) bevatten zowat één strekkende kilometer aan documenten. Daartussen bevinden zich ware pareltjes. De uitzonderlijke tentoonstelling toont vanaf de middeleeuwen tot heden middels een selectie aan archiefdocumenten hoogtepunten uit 10 eeuwen geschiedenis. Zowel de Sint-Bertijnsabdij als het Onze-Lieve-Vrouwkapittel plaatsten Sint-Omaars heel vroeg als een belangrijk religieus centrum op de kaart van het middeleeuwse graafschap Vlaanderen.

De Bibliothèque d’Agglomération du Pays de Saint-Omer (BAPSO) , gelegen 40 rue Gambetta, 62500 Saint-Omer, is geopend van dinsdag tot zaterdag van 13u tot 17u.