Contributie 2021

De penningmeester van Signum verzoekt u de contributie voor 2021 te voldoen. De contributie bedraagt 10 euro.

U wordt verzocht dit bedrag over te maken op IBAN-nummer NL81 INGB 0009 1947 44, t.n.v. Rudolf Bosch, Dorpsstraat 37, 7958 RL Koekange, onder vermelding van "Signum 2021".