Webinar: Patricia Stoop, De speelruimte schrijvende religieuze vrouwen in de late middeleeuwen

Op 3 maart 2021 gaf Signumlid dr. Patricia Stoop een onlinelezing voor de Vereniging van Antwerpse Bibliofielen over schrijvende vrouwen en religieuze literatuur

Deze lezing is terug te kijken via https://www.youtube.com/watch?v=-jyYse1KiEs. In haar lezing biedt Stoop een synthetische inleiding tot de schrijvende vrouwen van religieuze literatuur in de Nederlanden en behandelt zij de taalbeheersing door vrouwelijke religieuzen. Centrale vragen zijn: Waarom kennen we niet meer vrouwelijke auteurs? Welke rollen namen vrouwen in de Middelnederlandse literatuur op? Hoe zien kloosterhandschriften eruit? Welke boeken bevonden zich in vrouwenkloosters en hoe circuleerden die? Welke plaats nam de kopieerarbeid in vrouwenkloosters in?

Voor wie zich daar graag nog verder in verdiept, is er Patricia Stoop, Schrijven in commissie. De zusters uit het Brusselse klooster Jericho en de preken van hun biechtvaders (ca. 1456-1510) [Middeleeuwse studies en bronnen 127] (Hilversum: Verloren, 2013).