Internationaal webinar, 6-7 mei 2021: Old Books and New Technologies.

Op 6 en 7 mei 2021 organiseert de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR), in samenwerking met de Campus Condorcet te Paris, de Bibliothèque Nationale van Luxemburg, de Koninklijke Bibliotheek van Den Haag, de universiteiten van Bergen, Gent, Leuven, Luik en Namen en de Vlaamse Erfgoedbibliotheken, een internationaal congres over middeleeuwse boeken en de digital humanities in de Lage Landen.

Het online symposium getiteld Old Books and New Technologies. Medieval Books and the Digital Humanities in the Low Countries biedt een forum aan vertegenwoordigers van bibliotheken, musea en archieven en onderzoekers van middeleeuwse boeken en nieuwe technologieën. Specifieke aandacht gaat uit naar de methodologische dimensie van het gebruik van digital humanities.

Meer informatie over het onderzoeksveld leest u op https://www.kbr.be/en/agenda/old-books-and-new-technologies-conference/

Binnen het programma dat toegevoegd is, zijn minstens volgende lezingen van belang voor de religieuze instellingen in de Lage Landen:

Sébastien de Valeriola (ULB / ICHEC Brussels Management School) en Bastien
Dubuisson (Université du Luxembourg – UNamur), 'L’hagiographie à l’aube du numérique: Nouvelles perspectives d’étude des légendiers latins'

David Burn, Henry Drummond en Nicholas Bleisch (KU Leuven), 'The Sound of Music: Reconstructing Early Modern Plainchant of the Low Countries'

Karin Strinnholm Lagergren (Linnaeus University / Alamire Foundation), 'The Birgittine Abbey Library in Maria Refugie in Uden – A Hidden Gem of Plainchant Sources'

Emmanuelle Kuhry (CNRS – IRHT) en Lucien Reynhout (KBR / ULB), 'Ancient Booklists and Electronic Edition: The Sanderus Case'

Anastasia Shapovalova (CNRS – IRHT), 'The XML Edition of the Inventories of The Library of Gembloux Abbey'

Aleuna Macarenko en Gianluca Valenti (ULiège), 'Arm@rium et les collections patrimoniales de l’Université de Liège'

Michiel Verweij (KBR / KU Leuven), 'Bollandiana digitalisata. Cataloguing Manuscripts: the Bollandists Project'

Tjamke Snijders (KU Leuven), 'Digitizing the Middle Ages: The Influence of Library Policies on Medieval History'

Inschrijven kan via https://www.kbr.be/en/agenda/old-books-and-new-technologies-conference/