Tentoonstelling en boek Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen

Van 4 mei tot 29 augustus 2021 is in Museum Parcum, dat in de Parkabdij bij Leuven is gevestigd, de tentoonstelling Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen te bewonderen. De tentoonstelling biedt een overzicht van negen eeuwen premonstratenzer leven, met een grote nadruk op België en Nederland.

De meeste bruiklenen zijn afkomstig uit de nog bestaande abdijen van Averbode, Berne, Grimbergen, Leffe, Park, Postel en Tongerlo en uit het norbertinessenklooster Sint-Catharinadal te Oosterhout. Andere bruikleengevers zijn het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten (Antwerpen), The Phoebus Foundation (Antwerpen), de Koninklijke Bibliotheek van België (Brussel), de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (Brussel), Universiteitsbibliotheek (Gent), de Sint-Hubertuskerk Wakkerzeel (Haacht), het Rijksarchief (Leuven), het Stadsarchief (Leuven), het Museum Hof van Busleyden (Mechelen) en de Collectio Praemonstratensis (Zwevegem). Bruiklenen van verder komen uit de abdij van Strahov (Praag) en het Zuid-Moravisch Museum (Znojmo, Tsjechië).

Info en tickets via https://www.parcum.be/nl/museum/als-de-bliksem.

Ter gelegenheid van de tentoonstelling verschijnt het gelijknamige boek Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen . Het boek telt 320p. en is uitgegeven bij Uitgeverij Averbode (België, ISBN: 978-2-8081-2988-6) en Berne Media (Nederland, ISBN: 978-90-8972-426-7). Het bevat 50 bijdragen, een parochielijst, 349 afbeeldingen en beschrijft in 110 notities de tentoongestelde archiefdocumenten, handschriften en kunstschatten. In de bijdragen wordt ook ingegaan op handschriften in buitenlands bezit die omwille van de coronacrisis niet naar Leuven kunnen afreizen, zoals de Parkbijbel (Londen, British Library) en het Missaal van Ambrosius van Engelen (Oxford, Wadham College).

De redactie is in handen van twee Signumleden, Janick Appelmans (redactiesecretaris Signum) en Herman Janssens (Archivaris van de abdij van Averbode en Signumlid van het eerste uur), en van Stefan Van Lani (archivaris van de Parkabdij en curator van de tentoonstelling). Onder de 45 auteurs bevinden zich tien Signumleden, namelijk Arnoud-Jan Bijsterveld, Marc Carnier, Charles Caspers, Brigitte Meijns, Hans Mol, Jan Sanders, Dirk Van de Perre, Luc Vienne en de twee vermelde redacteurs. Naast Belgen en Nederlanders telt de auteursequipe nog vijf andere nationaliteiten. Veertien premonstratenzers en premonstratenzerinnen schreven één of meer bijdragen. Nog meer religieuze en lekenhanden maken de tentoonstelling en maakten de boekpublicatie mogelijk.