Franciscan Elements in “Prologus Apologeticus” of Franciscus Titelmans

TitelFranciscan Elements in “Prologus Apologeticus” of Franciscus Titelmans
PublicatietypeJournal Article
Publicatiejaar2021
AuteursMantyk, TK
TijdschriftCollectanea Franciscana
Volume91
Uitgave1-2
Pagina's119-139
Volledige tekst