Tentoonstelling: Grandeur et déchéance. L’héritage patrimonial de l’abbaye de Floreffe

In het kader van de 900ste verjaardag van de oprichting van de abdij van Floreffe door Sint-Norbert brengt de tentoonstelling "Grandeur et dechéance, het erfgoed van de abdij van Floreffe" van 29 oktober 2021 tot 23 januari 2022 samen in het TreM.a in Namen. Uitzonderlijke werken, zoals edelsmeedkunst, schilderijen, beeldhouwwerken, manuscripten, textiel en archieven, worden tentoongesteld.

Deze tentoonstelling, gerealiseerd in samenwerking tussen de Société d’Archéologie de Namur en het TreM.a Musée des Arts anciens du Namurois, maakt deel uit van een uitgebreid programma ter herdenking van de 900ste verjaardag van de abdij van Floreffe.

Van de schenkingsoorkonde van 1121, enkel bewaard in kopie, zoals in het dertiende-eeuwse cartularium van Floreffe, tot met goud en zilver geborduurde kap uit de laatste dagen van de abdij, over de beroemde twaalfde-eeuwse Bijbel van Floreffe, de imposante Paaskroonluchter van Postel of het opmerkelijke polyptiek-reliekschrijn, de tentoonstelling is opgebouwd aan de hand van deze belangrijke stukken, ondersteund door andere even interessante werken en documenten. Sommige van deze schatten, bewaard in het Louvre of de British Library, zijn al 50 jaar niet meer in België tentoongesteld.

De tentoonstelling is geopend van dinsdag tot zondag, van 10u tot 18. Sluitingsdagen zijn Kerstavond, Kerstmis, Oudejaar en Nieuwsjaardag (24/12, 25/12, 31/12 en 1/1).

De toegangsprijs bedraagt 5 euro en is gratis voor houders de museumpas en op de eerste zondag van de maand. Reservatie is gewenst via de agenda online, via telefoon op +32 81 77 67 54 of per mail naar accueil.maan@province.namur.be.

Adres: Le TreM.a – Musée des Arts anciens du Namurois, Hôtel de Gaiffier d’Hestroy, 24, rue de Fer, 5000 Namur

Meer info op: https://www.museedesartsanciens.be/evenements/grandeur-et-decheance-lher...