Save the date: Voorjaarlezing over norbertijns erfgoed in Vlaams-Brabant

Op zaterdag 11 juni 2022 zal de dagvullende voorjaarslezing in het Villerscollege zich buigen over norbertijns erfgoed in Vlaams-Brabant. De organisatie berust bij het Rijksarchief en het Documentatiecentrum Vlaams-Brabant (Nicolas Mazeure). In de voormiddag komt de geschiendeis van de premonstratenzer kloosters in en om Vlaams-Brabant aan bod, het overzicht en de heuristiek van hun erfgoed en de verstrengeling van norbertijnse belangen in dorpsgemeeschappen op het platteland. Tijdens de namiddag volgen een viertal lezingen die nader ingaan op bepaalde types erfgoed of op publiekswerking.