Dubbeltentoonstelling over de heilige Dimpna in Geel in het voorjaar 2022

In het Gasthuismuseum en in de Sint-Dimpnakerk in Geel is tussen 1 april 2022 – 31 augustus 2022 een dubbeltentoonstelling te zien over de heilige Dimpna.

Het Gasthuismuseum toont in de tentoonstelling getiteld Dimpna Verbeeldt een unieke selectie Dimpnaportretten en -beelden. Van uitzonderlijke vijftiende-eeuwse prenten over hedendaagse interpretaties tot het verdwenen luik van Goossen van der Weyden.

In Dimpna’s levensverhaal staat de waanzin centraal. De schoonheid van zijn dochter drijft de koning tot het uiterste. Toch overwint Dimpna: ze verwerft een plaats in de heiligengalerij en wordt vereeuwigd in de beeldende kunst. De tentoonstelling laat zien hoe Dimpna’s beeltenis inspireert en evolueert, samen met de opkomst van de Dimpnacultus.

In de tentoonstelling Zot van Dimpna in de Sint-Dimpnakerk staat het monumentale Dimpna-altaarstuk centraal dat Goossen van der Weyden in 1505 maakte in opdracht van de Tongerlose abt Antoon Tsgrooten. Na een tentoonstelling in Tallinn komt dit onlangs gerestaureerde kunstwerk naar Geel. The Phoebus Foundation onderwierp de panelen aan een uitgebreid restauratieproject van meer dan drie jaar. Het eindresultaat is verbluffend, net zoals de ontdekkingen tijdens het proces.

Openingstijden:
Dimpna Verbeeldt: dinsdag tot zondag van 12:30 tot 17:00; toegang 6 euro (gratis voor Museumpashouders).
Zot van Dimpna: dagelijks 11:00 tot 18:00; toegang is gratis.

Over het Dimpnaretabel verscheen al in 2020: Van Dorst, Sven (ed.), Zot van Dimpna. Acht panelen vol passie, lef en rebellie (Veurne: Hannibal-The Phoebus Foundation, 2020) 383p. ill. 60,00€ ISBN 978-94-6388-741-0