Call for papers internationaal symposium The Dynamics of Devotion

Op 27 en 28 oktober 2022 wordt aan de Katholieke Universiteit Leuven een internationaal symposium georganiseerd getiteld The Dynamics of Devotions: About Signposts, Thresholds and Stumbling Blocks in the History of Christian Religious Life. Het symposium wordt gehouden ter gelegenheid van het instellen van de leerstoel Volksreligiositeit aan Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven.

Onderwerp van het symposium is de dynamiek van devotiecultuur. Het christendom en religies in het algemeen worden gekenmerkt door devoties. Aan de ene kant bieden devoties houvast aan gelovigen, maar aan de andere kant kunnen devoties ertoe leiden dat gelovigen verstrikt raken in ritualisme, waardoor men het doel van de devotie - de aanbidding van de onzichtbare God - uit het oog kan verliezen. In het symposium staan beide kanten van devotiecultuur centraal.

Tot 15 april kunnen papers worden aangemeld voor dit symposium.
Klik hier voor meer informatie.