Monasticon belge online

Hoewel de meest recente delen van het Monasticon belge al meer dan kwarteeuw oud zijn, zijn deze bijdragen over de geschiedenis van de kloosters in België nog vaak de referentie. Het Monasticon belge werd opgestart door de benedictijn Ursmer Berlière, die de delen voor de provincies Namen, Henegouwen en Luik schreef. In de tweede helft van de twintigste eeuw zette het Centre national de recherches d'histoire religieuse of Nationaal onderzoekscentrum voor religieuze geschiedenis dit werk voort. Per instelling werd een specialist aangezocht om de archieven en verschenen literatuur te bespreken om vervolgens de geschiedenis chronologisch te overlopen per overste. Het Monasticon belge is wel beperkt tot de oudere religieuze orden, te weten benedictijnen, cisterciënzers, premonstratenzers en andere reguliere augustijnen en kartuizers.

Alle gedigitaliseerde volumes zijn te raadplegen op de site van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis: http://commissionroyalehistoire.be/nl/naslagwerken/monasticon-belge/