Naar Adelbolds voorbeeld. De kerken van bisschop Bernold

Hein Hundertmark

In het midden van de elfde eeuw werd in het bisdom Utrecht een enorm bouwproject tot stand gebracht tijdens de ambtsperiode van bisschop Bernold. Het betrof de bouw van vijf Romaanse kerken, waaronder de Paulusabdij te Utrecht waarvan de oorspronkelijke bouwsubstanties tot op heden deels behouden zijn gebleven. Wat was de reden voor deze plotselinge bouwvlucht? Wat weten we nu eigenlijk precies over de bouwkunst van deze kerkengroep? En welk gebouw/object diende voor deze bijzondere Romaanse kerkenarchitectuur als voorbeeld/uitgangspunt? Vragen die boven kwamen borrelen naar aanleiding van nieuwe bouwhistorische vondsten en inzichten over de elfde-eeuwse abdijkerk van de Sint-Paulusabdij en waarop getracht zal worden een antwoord te geven.