Conferentie ‘Cisterciënzer nonnen in de regio Namen: de abdij van Vivier in de vijftiende eeuw’

Graag maken we u attent op een Franstalig congres over de cistercienzer nonnen van Vivier in de vijftiende eeuw. Locatie: Abdij van Notre-Dame te Vivier, 15 februari 2024, 18-20h. Voor meer informatie: https://rmblf.be/2024/02/03/conference-une-communaute-de-moniales-cister...