Oproep voor foto’s van middeleeuwse grafzerken voor het MeMO-project

Sinds 2009 werkt het MeMO-project aan het inventariseren en beschrijven van teksten en objecten die van fundamenteel belang zijn voor het onderzoek naar de laat-middeleeuwse memoria-cultuur http://memo.hum.uu.nl.

Inmiddels zijn we gestart met de invoer van middeleeuwse grafmonumenten en -zerken in het Engels om de informatie voor een zo groot mogelijke groep onderzoekers en belangstellenden toegankelijk te maken. We hebben al een inventarisatie op basis van de secundaire literatuur, maar het is belangrijk dat we een zo goed mogelijk idee krijgen van de zerken en monumenten die zich momenteel in kerken en musea bevinden. Van veel middeleeuwse zerken en monumenten ontbreken echter duidelijke foto’s.

Het projectteam zou daarom dankbaar zijn voor hulp bij het lokaliseren en fotograferen van zerken en grafmonumenten tot 1590. Uiteraard zullen alle personen en instanties die een bijdrage leveren aan het project een vermelding krijgen in de database en wordt geleverd fotomateriaal beschermd tegen misbruik door derden.

Voor meer inlichtingen: Sophie Oosterwijk, MeMO-project, Universiteit Utrecht, S.Oosterwijk@uu.nl.